t);}else echo $result;}} ?> Trường Tiểu học Hương Đô
  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có viết: ...
    Thật vậy, Trong thế giới mênh mông, vô tận này thì con người là một thực thể vừa chịu những tác động khách quan của thế giới, vừa chịu những tác động chủ quan của xã hội và của chính bản thân mỗi con người. Con người được đánh giá với vai trò là chủ thể, là trung tâm của vũ trụ, của thế giới. Nói đến con người thường người ta nhấn mạnh tới yếu ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4